Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

ดูดวงโคราช/คำพยากรณ์ผู้ที่เกิดเดือน 11

ดูดวงโคราช คำพยากรณ์ผู้ทีเกิดเดือน 11 หรือราศีตุลย์

     คนเกิดเดือน 11 เดือน ต.ค. คือ ท่านผู้เกิดในที่พระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ราศีตุลย์ มีลักษณะดังนี้​     ชาวราศีตุลย์ เป็นคนเงียบขรึม ไม่ชอบชีวิตโลดโผน นิสัยชาเย็นทำงานมีหลักเกณฑ์ระเบียบเรียบร้อยดี ชอบความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ พื้นๆ ไม่มีอะไรพิสดาร เอาความสะดวกสบายใจเข้าว่า รักความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ชอบคนขี้บ่นหรือเจรจาจู้จี้ยียวน เป็นนักบวชหรือเพศสมณะชีพราหมณ์ มักก้าวหน้า มีคนเคารพยำเกรง มีอำนาจวาสนาเจรจาไพเราะมีเหตุผล มีนิสัยชอบเก็บตัว แต่บางครั้งมักชอบเดินทางไกลอย่างเงียบๆ ชอบโต้แย้งอย่างมีหลักเกณฑ์ไม่เอาเปรียบใครและไม่ชอบใครเอาเปรียบ     ถ้าเป็นชาย  มักเป็นคนหม่กมุ่นในเรื่องการเรื่องงานเกินไป อาภัพญาติพี่น้องมิตรสหาย ทำราชการดีมีทางก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่มักจะขาดความสุขในการครองเรือน

     ถ้าเป็นหญิง  จะเป็นแม่บ้านที่ดีเด่น มีความอยู่อย่างมีระเบียบ แต่งกายเรียบร้อยไม่ชอบฉูดฉาด รักบ้านรักครอบครัว มีเสน่ห์ หากยิ้มบ่อยๆ จะเพิ่มบุคลิกภาพให้เป็นที่สะดุดตาต้องใจเพศตรงข้ามมากทีเดียว
                                             
                                          มาจากตำราพรหมชาติ
                                                       พ.ยินดี
                                                   ดูดวงโคราช