Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

ดูดวงโคราช/คำพยากรณ์ท่านผู้เกิดเดือน 5 หรือราศีเมษ

ดูดวงโคราช

คำพยากรณ์ผู้ทีเกิดเดือน 5 หรือราศีเมษ

     คนเกิดเดือน 5 เดือน เม.ย. คือท่านผู้่เกิดในเดือนที่พระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ราศีเมษ เป็นคนขอบสนุกร่าเริง นิสัยไม่สู้จะเรียบร้อย มักง่ายร้อนรนโกรธง่ายหายเร็ว ขาดความอดทน เปลี่ยนแปลงความรู้สึกง่าย มีความตั้งใจทำอะไรได้ไม่นานมีหัวทันสมัยนิยมไม่คิดการณ์ไกล ขาดความยั้งคิดไม่สู้จะมีเรื่องทุกข์ร้อนภายในจิตใจมากนักจะทำอะไรมักจะทำทันทีตรงไปตรงมา แต่เอาดีไม่ค่อยได้มักไม่ชอบใครมาทำฉลาดกว่าตนดูดวงโคราช 

     ถ้าเป็นชาย มักมีเสนห์ในทางพูดจา รักสวยรักงาม มักมากในกามารมณ์จะมีคู่ครองด้วยความพลั้งเผลอ 
     ถ้าเป็นหญิง มักเป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม รักสวยรักงามแต่งตัวสมัยนิยมจะอาภัพเนื่้อคู่ มีเสนห์มากนำมาจากตำราพรหมชาติ
                                                      พ.ยินดี
                                                   ดูดวงโคราช