Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

ดูดวงโคราช/คำพยากรณ์ท่านผู้เกิดเดือน 7
ดูดวงโคราช
คำพยากรณ์ผู้ทีเกิดเดือน 7 หรือราศีเมถุน

     คนเกิดเดือน 7 เดือน มิ.ย. คือ ท่านผู้เกิดในที่พระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ราศีเมถุน มีลักษณะดังนี้ดูดวงโคราช​     ชาวราศีเมถุน เป็นคนทำอะไรคล่องว่องไวแต่ไม่สู้จะมีระเบียบเรียบร้อยสุกเอาเผากินโกรธง่ายหายเร็ว เจ้าอารมณ์ ไม่มีหัวคิดริเริ่ม ดื้อดึงชอบเอาชนะ ไม่สู้จะมีเหตุผล ชอบคุยโอ้อวดในเรื่องไร้สาระ มีจิตใจรวนเรไม่แน่นอน ทำราชการหรือการค้าไม่ดี แต่มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ชุบเลี้ยง ทำงานเป็นนักประชาสัมพันธ์ โฆษกหรือนายหน้าตัวแทนจึงจะดี เพราะมีศิลปในการเจรจาพาทียิ้มง่าย โกรธง่ายเป็นชายเจ้าอารมณ์เป็นหญิงเจ้าน้ำตาเป็นสมณะชีพราหมณ์ มักจะอยู่ได้ไม่นานเพราะร้อนผ้าเหลือง ข้อเสียคือหลงกลคนอื่นได้ง่ายๆ

     ถ้าเป็นชาย  มักมีอารมณ์ทางเพศเฉื่อยชา มีความผิดปกติในทางเพศสัมพันธ์อาจจะเป็นคนลักเพศ กะเทย หรือชอบไปในทางไม่สู้สนใจเพศตรงข้าม เรียนวิชาลึกลับ หรือครู-อาจารย์ดีมีทางก้าวหน้า

     ถ้าเป็นหญิง  มักมีอารมณ์ทางเพศรุนแรง ไม่รู้จักเอิบอิ่มชิมรส มีเสน่ห์มาก เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามมากที่สุด หากรับการศึกษาน้อย รู้ไม่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมชายมักจะเป็นเมียลับเมียเก็บเขา
                                     
                               นำมาจากตำราพรหรมชาติ
                                             พ.ยินดี
                                         ดูดวงโคราช