Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ดูดวงโคราช/เรื่องพ่อค้าเกวียนโง่กับพ่อค้าเกวียนฉลาด

ดูดวงโคราช
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพ่อค้าเกวียน 2 คน อยู่ในเมืองเดียวกัน ได้ปรึกษากันว่าใครจะไปก่อน พ่อค้าโง่ตอบว่าจะไปก่อน เขาคิดว่าโคเขาจะได้กินหญ้าก่อน ของก็จะขายดีจึงคุมเกวียน 500 ออกเดินทางดูดวงตำราพระอาทิตย์ พอไปถึงที่กันดารแห่งหนึ่งก็มียักษ์ 12 ตนจำแลงเป็นคนขับเกวียนเสื้อผ้าเปียก ผมชุ่มด้วยน้ำ มาถามพ่อค้าเกวียนโง่ว่าข้างหน้ามีน้ำเต็มบ่อมีลำธารฝนตกชุกดี ท่านจะมาบรรทุกน้ำให้หนักทำไมพ่อค้าเกวียนโง่ได้ฟังจึงสั่งลูกน้องให้เทน้ำออกจนหมดแต่พอเดินทางไปข้างหน้ากลับไม่มีน้ำตามที่เขาบอกจนค่ำหมดเรี่ยวหมดแรงพากันนอนหลับหมด ตกกลางคืนพวกยักษ์ก็ออกมากินจนเหลือแต่กระดูก 15 วันต่อมาพ่อค้าเกวียนฉลาดจึงได้คุมเกวียน 500 พร้อมอาวุธ และเสบียงและลูกน้องออกเดินทางและไปพบยักษ์กลางทางและยักษ์ก็หลอกลวงเหมือนพ่อค้าเกวียนโง่เช่นกัน พ่อค้าฉลาดจึงสั่งให้หยุดเกวียนและถามลูกน้องว่าเคยได้ยินว่าใครเล่าว่าทางกันดารนี้มีหนองคลองบึงไหม ลูกน้องตอบว่าไม่เคยได้ยิน จึงถามว่าลมฝนพัดไกลเท่าไหร่ มีผู้ตอบประมาณ 3 โยชน์ ถามอีกก้อนเมฆแลเห็นไกลสักเท่าไหร่ ตอบว่าสัก 3 โยชน์ เสียงฟ้าแลปฟ้าร้องล่ะ ตอบว่า 1-2 โยชน์ พ่อค้าเกวียนถามท่านได้พบเห็นสิ่งที่ถามมานี้บ้างหรือไหม มีผู้ตอบว่าไม่เห็นเลย พ่อค้าเกวียนฉลาดจึงบอกลูกน้องว่าเช่นนั้นพวกที่มาบอกว่าข้างหน้ามีน้ำเต็มมีฝนตกคงจะเป็นพวกยักษ์ หรือคนร้ายที่จะมาหลอกลวงพวกเราแน่เราทิ้งน้ำไม่ได้เด็ดขาด จึงสั่งให้ขับเกวียนต่อไป พอค่ำลงก็ได้พบเกวียน 500 ที่มาก่อนมีแต่โครงกระดูกจึงบอกลูกน้องว่านี่หล่ะพวกเมื่อกี้ต้องเป็นยักษ์แน่ๆ และให้หยุดพักตั้งกองพิทักษ์รักษาทั้งคืน เช้าขึ้นมาก็ปลอดภัยกันทุกคน จึงเลือกสินค้าที่พอไปขายได้บรรทุกไปด้วย และนำไปถึงที่หมาย และขายจนหมด กลับมาด้วยความปลอดภัยทุกคน มาชาติสุดท้ายพ่อค้าโง่ได้มาเกิดเป็นพระเทวทัต พ่อค้าฉลาดได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า 

เรื่องนี้ชีให้เห็นว่า เชื่อใจคน จนใจตัวไม่ดีเลย
หรือสุภาษิตว่า หวังน้ำบ่อหน้าไม่ดีเลย
ได้รู้ได้เห็นด้วยตา คิดหาเหตุผลให้รอบคอบ เห็นด้วยตาพิจารณาด้วยใจจึงจะเป็นการดี

ด้วยความเคารพ

นำมาจากหนังสือพระเจ้า๕๐๐ชาติ

พ. ยินดี

26 ส.ค.61


ดูดวงโคราช