Follow by Email

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ดูดวงโคราช/เรื่องขุดบ่อน้ำในทะเลทราย


ดูดวงโคราช
ครั้งก่อนโน้น มีพ่อค้าเกวียนคนหนึ่งกับบริวาร คุมเกวียน 500 เล่ม ไปค้าขายดูดวงตำราพระอาทิตย์ ได้ไปถึงทะเลทรายอันมีระยะทางไกลถึง 60 โยชน์จึงให้บรรทุกน้ำบรรทุกฟืนไปให้เพียงพอ
พอไปถึงทะเลทรายก็ให้ออกเดินทางเฉพาะกลางคืน เช้าขึ้นก็ให้หยุดพักเพราะกลางวันร้อนนักไปไม่ได้ พอเดินทางไปได้ 59 โยชน์แล้ว ยังเหลืออีกโยชน์เดียวก็จักไปพ้น จึงสั่งให้พวกบริวารทิ้งน้ำทิ้งฟืนเสีย แล้วให้ออกเดินทางต่อไป แต่คนนำทางที่อยู่เกวียนลำหน้าง่วงนอนก็เลยหลับไป โคได้พาเกวียนวกกลับคืนข้างหลังจนตลอดคืน เช้าขึ้นจึงรู้ พ่อค้าเกวียนจึงให้หยุด แล้วพ่อค้าเกวียนคิดว่า ถ้าเราทิ้งความเพียรคราวนี้ ก็จะตายกันทั้งหมดทั้งคนทั้งโค จึงได้เทียวออกเดินวกเวียนไป จนกระทั่งเย็นจึงได้พบกอหญ้าใหญ่กอหนึ่งขึ้นอยู่ที่ทะเลทรายจึงคิดว่าใต้กอหญ้านี้ คงจักมีน้ำอยู่ข้างล่างเป็นแน่ จึงบอกบริวารขุดลงไป แต่เมื่อขุดลึกลงไปประมาณ 60 ศอกก็พบแผ่นดินอยู่ข้างล่าง คนทั้งหลายก็หมดหวัง พ่อค้าเกวียนจึงลงไปหมอบเอียงหูฟังที่แผ่นดิน ก็ได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ข้างล่าง จึงบอกคนใช้คนหนึ่งซึ่งแข็งแรงกว่าคนอื่นว่า ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าท้อใจเลย จงเอาแท่งเหล็กกระทุ้ังแผ่นหินนี้ให้แตก พวกเราก็จักได้กินน้ำ คนใช้ก็กระทำตามได้พยายามกระทุ้งแผ่นหินหลายครั้ง จนแผ่นหินแตก ท่อน้ำก็พลุ่งขึ้นมา คนและโคก็ได้กินได้อาบตามสบาย แล้วพ่อค้าเกวียนก็ให้ปักธงหมายไว้ แล้วออกเดินทางต่อไป มาชาติสุดท้ายคนใช้นั้นได้มาเกิดเป็นพระภิกษุองค์หนึ่ง หัวหน้าพ่อค้าเกวียนได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า จบเรื่องนี้ในวัณณุปตชาดก เอกนิบาตเท่านี้
เรื่องนี้ชีให้เห็นว่า ความไม่ย่อท้อเป็นเหตุให้ได้ผลดี เข้าในหลักพระบาลีว่า "วิริเยนทุกข มจุเจติติ"(สระอุคือ.) แปลว่าบุคคลพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร

นำมาจากหนังสือพระเจ้า 500 ชาติ

พ.ยินดี 

28 ส.ค.2561

ดูดวงโคราช