Follow by Email

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ดูดวงโคราช/คำพยากรณ์ท่านผู้เกิดเดือน ๒ หรือ ราศีมังกร          

          ดูดวงโคราช คนเกิดเดือน ๒ (ยี่) หรือเดือนมกราคม คือ ท่านผู้เกิดในเดือนที่พระอาทิตย์ย่างเข้าสู้ราศีมังกร มีลักษณะดังนี้.-
          ชาวราศีมังกร ชอบสนุกสนาน ชอบอิสระ เปิดเผย มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนัก นิสัยใจคอค่อนข้างร้อนรน แต่กิริยาท่าทางไม่สู้จะแข็งกระด้าง ยังมีความสุภาพเรียบร้อยอยู่มากทีเดียว
เป็นคนมีอารมณ์ขัน ยิ้มง่าย พูดจาพาทีเก่งมีคารมสะดุดใจผู้ฟังได้ดี มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต มีแนวทางหรือเป้าหมายในชีวิตแน่นอนดีมากทีเดียว ชาวราศีนี้ มักจะมีอำนาจ มีวาสนา ทำการงานการค้าจะมีผลกำไรมีทรัพย์สินเงินทอง บริวารมากทีเดียว

          ถ้าท่านเป็นชาย มักเป็นคนอยู่ที่ไหนได้ไม่นาน ชอบท่องเที่ยว มักมีธุรกิจติดต่อกับคนอื่นตลอดเวลาทีเดียว แต่ว่าถึงการครองเรือน มักจะมีคนรักต่างเพศมากมาย แต่เลือกดีไม่ได้ มักจะพบคู่ที่ขี้หึงและเจ้าอารมณ์
          ถ้าท่านเป็นหญิง จะมีความสุข มีทรัพย์สินเงินทองสบาย ไม่ค่อยจะได้ทำงานหนัก จะพบคู่ครองที่มียศฐาบรรดาศักดิ์หรือผู้มีฐานะดี เพราะตนเป็นสตรีเจ้าเสน่ห์ยิ้มง่ายเจรจาไพเราะ
          ถ้าท่านต้องการจะติดต่อดูดวงตำราพระอาทิตย์เชิญคลิกลิ้งนี้ได้ครับ หน้าเว็บไซต์ดูดวงโคราช 

                                                     ขอบคุณหนังสือตำราพรหมชาติ
                                                                              พ.ยินดี
                                                                          ดูดวงโคราช