Follow by Email

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดูดวงโคราช/เรื่องกวางโพธิสัตว์กับนายพรานเทวทัต

ดูดวงนครราชสีมา


ดูดวงโคราช
กวางพระโพธิ์สัตว์กับนายพรานเทวทัต

คือในครั้งก่อนโน้น มีพรานป่าคนหนึ่งไปเที่ยวขัดห้างอยู่บนต้นไม้ที่มีดอกมีผล เมื่อยิงเนื้อทั้งหลายอยู่เสมอมา อยู่มาคราวหนึ่งนายพรานนั้นได้ไปห้างอยู่ที่ต้นมะรื่น มีกวางตัวหนึ่งไปที่ต้นมะรื่น
พอไปถึงก็ยืนสังเกตเหตุการณ์อยู่แต่ไกล ว่าที่ต้นไม้นี้จะมีอันตรายอยู่หรือไม่ เมื่อนายพรานไม่เห็นกวางเข้าไปใกล้ จึงโยนลูกมะรื่นให้ไปตกข้างหน้ากวางกวางจึงนึุกเฉลียวใจว่า เหตุไรลูกมะรื่นจึงหล่นมาไกลต้น เมื่อพิจารณาไปจึงเห็นนายพรานขัดห้างอยู่ข้างบน จึงทำเป็นไม่รู้กลนายพรานแกล้งพูดออกไปว่า นี้แน่ะต้นมะรื่น การที่เจ้าทิ้งลูกมาล่อลวงเรานี้ เรารู้แล้วเราจะไปหากินที่อื่น ว่าแล้วก็หันหน้ากลับไป นายพรานได้ชิดหอกตามลงมา แล้วไปเถิดเจ้าคราวนี้เราพลาดเจ้าแล้ว กวางจึงว่าถึงเจ้าพลาดเราในคราวนี้ เจ้าจะไม่พลาดนรกในชาติหน้า เพราะเจ้าทำบาปไว้มาก ว่าแล้วก็หนี้ไป ส่วนนายพรานเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกอยู่ตลอดกาลนาน  มาชาติสุดท้าย นายพรานได้มาเกิดเป็นพระเทวทัต กวางได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า ดังนี้ จบเรื่องในกุรุงมีคตชาดกอกนิบาต เท่านี้
ในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่า การทำผิดถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับโทษในชาตินี้ก็ต้องรับโทษในชาติหน้า

นำมาจากหนังสือพระเจ้า 500 ชาติ

พ.ยินดี

28 ก.ย.61


ดูดวงโคราช