Follow by Email

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

ดูดวงโคราช/เรื่องยาแก้ไขมารยาหญิง


พระเจ้า 500 ชาติ ดูดวงตำราพระอาทิตย์ ดูดวงโคราช

ดูดวงโคราช
ยาแก้ไขมารยาหญิง

          คือในครั้งก่อนโน้นมีศิษย์คนหนึ่งของทิศาปาโมกข์     ไปมีภรรยาอยู่ในกรุงพาราณสี    เคยไปหาอาจารย์อยู่เสมอ    แต่ต่อมาภรรยาคิดนอกใจกลางคืนลอบไปคบชู้       กลางวันบอกว่าเป็นไข้ลุกทำงานไม่ได้บอกว่าลมจุกเสียด     ต้องกินแต่ข้าวกับน้ำผึ้ง     น้ำมันอย่างดีอยู่ทุกวันทำอย่างไรก็ไม่หาย   ต่อมาจึงไปเล่าให้อาจารย์ฟัง     อาจารย์จึงคิดว่าศิษย์ของเราถูกผู้หญิงหลอกลวงแลัวเราควรจะบอกยาแก้โรคมารยาหญิง  ให้ศิษย์ของเราในบัดนี้เมื่อคิดอย่างนี้แล้วจึงบอกว่า     ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป     อย่าหาเนยใสน้ำผึ้งน้ำมันให้แก่ภรรยา     เจ้าจงเอาใบไม้และผลสมอทั้ง 3 มาตำแช่บุตรโคไว้ในหมอทองเหลืองจนให้สนิมหม้อทองเหลืองออกแล้ว    จงถือเอกเชือกหรือพรวนหรือเถาวัลย์ก็ได้ไปบอกภรรยาของเจ้าว่า     ยานี้เป็นยาสำหรับโรคของเจ้า    จงลุกขึ้นดิ่มยานี้    ถ้ามิฉะนั้นจงลุกขึ้นทำงาน    ให้สมกับค่าอาหารของเรา     ถ้าเขาไม่กระทำตามจะหวดด้วยเชือกหรือเถาวัลย์สัก 2-3 ที แล้วจิกผมลงมาถองเขาก็จักลุกขึ้นมาทำงานทันที  
          เมื่อพราหมณ์ผู้เป็นศิษย์ได้ฟังอาจารย์แนะนำอย่างนี้แล้ว    จึงไปปรุงยาตามที่อาจารย์บอกแล้วไปบังคับให้ภรรยาดื่ม    ภรรยากล่าวว่า   ยานี้ใครบอกให้แก่ท่าน   ตอบว่าอาจารย์บอก ภรรยาจึงกล่าวว่า     จงเอาไปเสียเราไม่ดื่มเป็นอันขาดพราหมณ์จึงบังคับว่า    เจ้าจงดื่มยาที่เหมาะแก่โรคของเจ้าถ้าไม่ดื่มจงลุกขึ้นทำงานให้สมกับค่าอาหารของเรา     แล้วกล่าวต่อไปว่านี่แนะ     เจ้าจงกินยาให้สมกับอาการที่เจ้าอ้างว่าป่วย    ถ้าไม่กินยาจงไปทำงานให้พอกับค่าอาหารที่บริโภค     เพราะวาจาของเจ้าที่บอกว่าป่วยกับการที่เจ้าบริโภคอาหารนี้ย่อมไม่สมกันดังนี้ดูดวงตำราพระอาทิตย์
          เมื่อนางพราหมณีได้ฟังจึงคิดว่า     สามีของเราคงได้คำแนะนำจากอาจารย์    ต่อไปนี้เราไม่สามารถจะลวงเขาได้อีก     ครั้นคิดแล้วจึงลุกขึ้นทำงานแล้วนึกต่อไปว่า     อาจารย์คงรู้ดีว่า    เราเป็นคนทุศีลไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี     ต่อไปนี้เราจะประพฤติอย่างนั้นอีกไม่ได้     แล้วนางพราหมณีนั้นก็เลิกละมิจฉาจารเสีย     มาชาติสุดท้ายผัวเมียคู่นั้นได้มาเกิดเป็นผัวเมียคู่หนึ่ง     ส่วนทิศาปาโมกข์อาจารย์ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า     จบเรื่องยาแก้ไขมารยาหญิงในโกสิยชาดก  เอกนิบาตเท่านี้
          ในเรื่องนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็น     ซึ่งอุบายวิธีของสตรีทุจริตซึ่งนอกใจสามี     ธรรมดาสตรีเช่นนี้มีเล่ห์เหลี่ยมหลายประการ     หาบุรุษที่จะหยั่งถึง แต่ไม่วันใดวันหนึ่งความทุจริตของเขาก็จะปรากฎขึ้นทางใดก็ทางหนึ่ง

นำมาจากหนังสือพระเจ้า 500 ชาติด้วยความเคารพ

พ.ยินดี

จันทร์ 14 ม.ค.62

ดูดวงโคราช