Follow by Email

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ดูดวงโคราช/ชาตาคนเกิดปีชวดทำนายตามลักษณะวัน
ดูดวงโคราช

ภาพโดย Robert-Owen-Wahl จาก Pixabay
คนเกิดปีชวด-หนู
ชาย-หญิงใดเกิดปีชวด ธาติน้ำ ชันษาเป็นเทวดาผู้ชาย มิ่งขวัญสิงอยู่ต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วย พูดจาเด็ดขาด อวดโอหัง มักทำอะไรตามใจตัวเองเป็นใหญ่
ไม่สู้ฟังเหตุผลใครๆ แต่ทว่าคำพูดนั้นแม้จะแข็งกระด้างแต่ก็เป็นที่ถูกอกพึงพอใจของผู้ใหญ่และสมณะชีพราหมณ์ มักก่อศัตรูเพราะคำพูดของผู้น้อย มักใจเหลาะแหละไม่แน่นอน มักง่ายชอบเปลี่ยนแปลง หากมีเพื่อนนิสัยชั่วมักจะชั่วหรือเป็นอันธพาลไปเลย แต่ถ้าคบบัณฑิตจะก้าวหน้ามีเกียรติในตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างน่าพิศวง สภาวะทางจิตใจมักมากในกามคุณ หลงมัวเมาในทางเพศตรงข้าม ท่านว่าเกิดที่นี่ มักไปได้ดีมีหลักแหล่งที่อื่น ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยโดยไม่ทำงาน มีความเพียรขยันขันแข็งประจบเอาใจผู้ใหญ่เก่ง หากได้รับการศึกษาดี ย่อมไม่ตกต่ำเพราะเป็นคนมีฝีมือเหนือกว่าใครๆ เสมอๆ ถ้าเกิดเวลากลางวันจึงจะดี เกิดกลางคืนไม่สู้ดีเป็นชายอาภัพ ชอบเดินทางไกล ท่องเที่ยวอยู่เสมอๆ ด้วยเหตุนี้เกิดที่นี่มักไปตั้งถิ่นฐานมีภูมิลำเนาอยู่ที่อื่น พึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ เป็นหญิงมักจะมากชู้หลายคู่ครองหรืออาภัพสามี มีใจแข็ง ปากจัด ท่านผู้เกิดปีชวดสมควรที่เมื่อท่านไปอยู่ภูมิลำเนาที่สารทิศใดๆ ให้หาต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยมาปลูกไว้ภายในรั้วบ้านด้วยจะมีสิริมงคล อยู่ร่มเย็นเป็นสุขkorathoroscope
ชาตาคนเกิดปีชวด
ทำนายตามลักษณะวัน
🐭🐭🐭

วันอาทิตย์          ตกปางเมื่อพระยาสัตลุงถูกเขา
                            ถูกเขานำไปประหาร ท่านว่าไม่
                            ดี มักทุกข์ร้อนใจ แต่รูปงาม
วันจันทร์             ตกปางเมื่อนางสิบสอง ถูกนาง
                            ยักษ์หาเรื่องควักนัยน์ตาจะได้
                            รับความลำบากในการประกอบ
                            อาชีพจะมีบุตรมากสบาย
                            เมื่อแก่
วันอังคาร           ตกปางท้าวมหายักษ์ นำเอา
                            พระยาสัตลุงไปกักขังไว้มักจะ
                            ได้รับความยุ่งยากใจเพราะ
                            ญาติมิตรบริวาร
วันพุธ                  ตกปางเมื่อท้าวมหายักษ์นำเอา
                            พระยาสัตลุงไปฆ่าเสีย มักเป็น
                            คนคิดมาก มีความทุกข์ใจอยู่
                            เสมอๆ มิสู้ดี
วันพฤหัสบดี      ตกปางเมื่อเทวดา ลงมาชุบ
                            ชีวิตสัตลุงให้ฟื้นคืนชีวิตใหม่
                            ท่านว่าจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีผู้
                            ชุบเลี้ยง ทำกิจการใดๆ 
                            ก็ราบลื่น ดีนักแล
วันศุกร์               ตกปางเมื่อเทวดาเสกอาหาร
                           ทิพย์มาทำขวัญบายศรีให้พระ
                           ยาสัตลุง ท่านว่าจะเป็นคนมี
                           เกียรติยศชื่อเสียงดีนักแล
วันเสาร์              ตกปางเมื่อพระยาสัตลุง ได้เดิน
                           ทางไปครองเมือง ท่านว่าจะลำ
                           บากเมื่อน้อย และเจริญก้าวหน้า
                           เมื่อใหญ่ดีนักแล
ลักษณะเดือนต่างๆในปีชวด
ท่านผู้เกิดปีชวด เดือน ๕-๖-๗ ได้แก่หนูท้องขาว ธาตุน้ำทะเลมหาสมุทร มักเป็นคนมีสติปัญญามากใจบุญสุนทร์ทาน ทำราชการจะมีเกียรติเจริญก้าวหน้า จะมีข้าทาสบริวารมาก

หากทำไร่นาหรือค้าขายจะมีกำไรได้ทรัพย์มาก ถ้าบวชเป็นสมณะชีพราหมณ์ จะได้เป็นหัวหน้าสมภารวัด แม้ไปอยู่สารทิศถิ่นใดๆ จะได้เป็นใหญ่กว่าใครๆ
ท่านผู้เกิดปีชวด เดือน ๘-๙-๑๐ ได้แก่หนูหริ่ง  ธาตุน้ำลำคลองที่คนอาศัย มักจะได้รับความเดือดร้อนยุ่งยากใจ ข้าไทเรือกสวนไร่นาแม้มีมาก จะถูกเขาเบียดเบียนแบ่งส่วนไป พูดจาพาทีมักกลับกลอก ไม่ยั่งยืน ทำราชการมักยศน้อยถอยลง หากทำการค้า ทำไร่นาจะมีอยู่มีกินพอสบายตัว
ท่านผู้เกิดปีชวด เดือน ๑๐-๑๑-๑๒ (อ้าย) ได้แก่ หนูผี  ธาตุน้ำป่าลำธาร มักตกระกำลำบากเมื่อน้อยหารขาดการศึกษาอบรม มักใจบาป หาเลี้ยงตัวเองด้วยความยากไร้ไม่พอกิน ทำราชการ อาสาเจ้านายดี ทำการค้า ทำไร่นา จะมีอยู่มีกินเสมอหน้าคนทั่วไป
ท่านผู้เกิดปีชวด เดือน ๒ (ยี่) -๓-๔ ได้แก่ หนูตะเภา ธาตุน้ำสระน้ำบ่อ มักจะอยู่นิ่งเฉยไม่เป็น มีความขยันหมั่นเพียรดี มีความคิดริเริ่มแปลกๆ ใหม่ๆ ทำราชการจะก้าวหน้า ทำเรือกสวนไร่นา แม้ค้าขายก็ดีมีกำไรเก็บเงินทรัพย์สินมากๆมักมีลูกหลานมาก ใจเอื้อเฟื้อเฝื่อแผ่ดี ไปอยู่ต่างถิ่นก็มีคนนับหน้ายำเกรง
ลักษณะวัน-เดือนต่างๆในปีชวด


ท่านผู้เกิดวันอาทิตย์ วันเสาร์ หรือเกิดเดือน ๕ เดือน ๑๑ ได้แก่เทวดาขี่หนู ท่านว่าผู้นั้นจะมีสติปัญญาปฏิภาณไหวพริบทันคน มักไม่เสียเปรียบผู้ใด ทำกิจการอะไรพร้อมไปด้วยเหตุผลเสมอ
รู้รักษาตัวรอดแต่มักจะมีความคิดเห็นไม่ลงรอย กับคู่ครองของตนเอง

ท่านผู้เกิดวันจันทร์ หรือเกิดเดือน ๖ เดือน ๑๒ ได้แก่ เทวดาขี่เรือกัญญา ท่านผู้นั้นทำราชการก้าวหน้าได้ยศฐาบรรดาศักดิ์สูงส่ง ถ้าทำการค้าขายทางเรือทางนี้จะมีผลกำไรงาม ธุรกิจติดต่อการค้าต่างจังหวัดต่างแดนจะมีชื่อเสียงร่ำรวยมาก ธุรกิจติดต่อทางบกไม่สู้ดี

ท่านผู้เกิดวันอังคาร หรือเดือน ๗ เดือน ๑ (อ้าย) หญิงขี่โค ท่านว่าผู้นั้นไม่สู้จะเป็นตัวของตัวเอง ต้องตกที่นั่งคติที่ว่า งานคือเงินเงินคืองาน สิ่งที่จะได้มาแบบไม่เหน็ดเหนื่อยแบบลาภลอยนั้นหายากมากแต่มีนิสัยใจคอบีกบึน ยิ้มยาก ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดๆ

ท่านผู้เกิดวันพุธ หรื่อเดือน ๘ เดือน ๒ (ยี่) ได้แก่ หญิงอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือน ท่านว่าผู้นั้นจะมั่งมีทรัพย์สินเงินทอง ทำข้าราชการจะก้าวหน้า มีผู้สนับสนุนให้เป็นใหญ่กว่าเพื่อนฝูงทั้งปวง จะมีคู่ครองที่มียศมีตำแหน่งบสูงเกียรติ เป็นคนเจรจาไพเราะเรียบร้อย เป็นที่รักของคนทั่วไป

ท่านผู้เกิดวันพฤหัสบดี หรือเกิดเดือน ๙ เดือน ๓ ได้แก่ คนตำข้าว ท่านว่าผู้นั้นจะตกลำกำลำบาก ทั้งทางกายและใจ วิถีชีวิตไม่ค่อยราบรื่น ต้องตรากตรำต่อการทำงานหาเลี้ยงชีพ มักจะถูกชักชวนไปในทางมิจฉาชีพ เงินทองของใช้ที่ได้มา มักเก็บงำไว้ไม่อยู่ เร่ร่อนพเนจรไปโน่นมานี่อยู่เสมอๆ

ท่านผู้เกิดวันศุกร์  หรือเกิดเดือน ๑๐ เดือน ๔ ได้แก่ เทวดาขี่พระยานาค ท่านผู้นั้นจะเป็นคนใจคอโหดร้าย ใจน้อย โกรธง่ายหายเร็ว ไม่สู้จะเอาเพื่อนฝูงชอบท่องเที่ยวไปคนเดียว เผชิญอุปสรรคและความเดือดร้อนยุ่งยากใจเสมอๆ

                                
                                ท้ายนี้ก็ขอนำมาพิมพ์ให้ผู้อ่านได้พิจารณากันดูนะครับ ถ้าหากต้องการดูดวงโคราชตำราพระอาทิตย์ก็ขอเชิญได้นะครับ ผู้อ่านมีอะไรแนะนำก็แสดงความคิดเห็นมาได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านส่วนลิ้งโฆษณาท่านสามารถคลิกดูได้ฟรีครับ ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีอย่าได้มีความทุกข์ครับ 

ด้วยความเคารพ 

  
ขอบคุณหนังสือตำราพรหมชาติ

พ.ยินดี


18 ส.ค.62


ดูดวงโคราช