Follow by Email

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ดูดวงโคราช/คนเกิดปีฉลู(วัว)

ภาพโดย Ilona Ilyés จาก Pixabay
ดูดวงโคราช
คนเกิดปีฉลู-วัว เป็นมนุษย์ผู้ชาย ธาตุดิน มิ่งขวัญสิงอยู่ต้นตาล
🐄🐄🐄
    ลักษณะในการทำนาย ท่านผู้เกิดปีฉลู เจรจาไพเราะเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไป เป็นชายมีเสน่ห์ มากชู้หลายเมีย เป็นหญิงอาภัพคู่ครอง คนเกิดปีนี้พอจะเอาตัวรอดได้ด้วยคำพูด เที่ยวไปสารทิศใด มักชอบอาสาคนอื่น
   พุธเป็นใจ ท่านว่าเป็นคนมีความคิดสุขุม รอบคอบ มีจิตใจเมตตาการุณชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ชาตาชีวิตอาภัพ ทำคุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ำ ดุจปิดทองหลังพระไม่ค่อยมีใครเห็นอกเห็นใจ
     เสาร์เป็นที่นั่ง ท่านว่ามักใช้ชีิวิตครุ่นคิดในเรื่องกามารมณ์ เป็นชายมักมีมนต์เสน่ห์เป็นต้องตาติดใจของเพศตรงข้าม เป็นหญิงจะมีไฝปานในที่ลับ รูปร่างมักสง่างาม แม้ร่างจะอัปลักษณ์ แต่ก็มีชายหลงรัก 
     อังคารกัับพฤหัสบดีเป็นมือ ท่านว่ามักทำงานได้ทุกอย่าง หากได้รับการศีกษาดีจะก้าวหน้าในวิถีชีวิตการงานที่เหมาะเช่นนักบวชแพทย์ ครูอาจารย์และโหราศาสตร์ถ้าได้รับการศึกษาน้อยมักจะถูกคนหลอกลวงพลาดท่าเสียทีคนอื่นเสมอ
        

  ศุกร์กับอาทิตย์เป็นเท้า ท่านว่ามักชอบท่องเที่ยว พเนจรไปทั่วสารทิศ
       ท่านผู้เกิดปีฉลู เวลากลางวันมักจะลำบาก ไม่สู้สบายกายและใจนัักต้องเหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากินประกอบอาชีพ หากเกิดเวลากลางคืนดีมีความสุข
        ได้เมื่อปางพระมหาชนก อำลามารดาไปค้าขายทางเรือ เกิดสำเภาแตกท่ามกลางมหาสมุทรต้องว่ายน้ำประคองกายอยู่กลางน้ำถึง ๗ วัน นางเมขลาจึงมาอุ้มเหาะไปที่วนอุทยานหลวง ท่านผู้เกิดปีนี้ควรเอาผ้าแพรประจำสีวันเกิดตนไปห่มต้นตาลเพื่อเป็นสิริมงคลแกชาตาชีวิตตนเอง  
         ท่านผู้เกิดปีฉลู เดือน ๕-๖-๗ โค(วัว) ป่า ธาตุดินเผา ท่านว่าชอบใช้ชีวิตแบบอิสระทำราชการจะได้ดีมียศสูง ใจร้อนอยู่ที่ไหนได้ไม่นาน จะมีข้าวของทองเงินมาก ทำเรือกสวนไร่นา ค้าขายพอประมาณ
           ท่านผู้เกิดปีฉลู เดือน ๘-๙-๑๐ ได้แก่วัวคนใช้งาน ธาตุดินโคลนตม ท่านว่าเป็นคนอดทน ใจแข็งขยันหมั่นเพียร ทำงานได้ทุกอย่าง อาสาเจ้านายดี ใช้คล่องว่องไว จะลำบากกายอยู่เสมอ ทำราชการดี ทำเรือกสวนไร่นาก็ดี พอมีทรัพย์เลี้ยงตัวไม่เดือดร้อน
               ท่านผู้เกิดปีฉลู เดือน ๑๑-๑๒-๑ (อ้าย) ได้แก่ วัวเปลี้ยหากินยาก ธาตุดินจอมปลวกชายเขา ท่านว่าเป็นคนมีใจบุญเห็นใจผู้อื่น ทำราชการพอเอาตัวรอด ไม่สู้ดีเท่าใด ทำเรือกสวนไร่นา จะผลิตผลได้กำไรดี ทำการค้าก็ดีไม่สู้มีเพื่อนฝุงมากนัก
                ท่านผู้เกิดปีฉลู เดือน ๒ (ยี่) -๓-๔ ได้แก่ วัวอุสุภราช ธาตุดินอุดม ท่านว่าเป็นคนเกิดมามีบุญ ไม่สู้จะพบกับความลำบาก ทำราชการจะได้เป็นใหญ่ ข้าไทบริวารมาก ทำเรือกสวนไร่นาจะร่ำรวย ค้าขายไม่สู้ดีจะมีเงินทองได้มาโดยมรดกตกทอด
ชาตาคนเกิดปีฉลูทำนายตามลักษณะวัน
วันอาทิตย์ วัวขวัญร้าย มักใจนักเลง เบียดเบียนทรัพย์ท่านไม่สู้ดี
วันจันทร์ วัวโพธิสัตว์ ใจบุญ มีบริวารมาก ดีนัก
วันอังคาร วัวสาธารณะ เจ้าของปล่อยบวงสรวงเทพเจ้า มักเจ้าสำราญมิสู้ดี
วันพุธ วัวขาเสีย ตาบอด ขาเก ต้องพึ่งตัวเอง พึ่งญาติมิตร มิได้ลำบากมาก ไม่ดี
วันพฤหัสบดี วัวขวัญดี จะมีทรัพสินไร่นามาก ดีนัก
วันศุกร์ วัวกำพร้า เมื่อน้อยขี้โรค เหน็ดเหนื่อยกาย ลำมาก ไม่สู้ดี
วันเสาร์ วัวโจรลักเอาไปฆ่า มักถูกญาติมิตรคิดไม่ซื่อ ถูกฉ้อโกงหักหลังเสมอๆมิดี
ลักษณะวัน-เดือนต่างๆในปีฉลู
     ท่านผู้เกิดวันอาทิตย์ วันเสาร์ หรือเดือน ๕-๑๐ ได้แก่มนุษย์ขี่วัว ท่านว่าผู้นั้น แม้จะร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทอง ก็ยังต้องลำบากใจ เป็นคนเจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตนเอง หาเพื่อนตายไม่มี มีแต่เพื่อนกินอยู่ที่นี่ไปได้ดีที่อื่น

       ท่านผู้เกิดวันจันทร์ หรือเดือน ๖-๑๒ ได้แก่ คนติดขื่อคาต้องจองจำโทษ ท่านว่าผู้นั้นต้องประสบความยุ่งยากใจเกี่ยวกับเครือญาติในเรื่องมรดก ต้องมีอันขึ้นโรงขึ้นศาล ถ้ามิฉะนั้นจะมีโรคาพยาธิรบกวนอยู่เสมอๆ ทรัพย์สินมักหมดไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องไร้สาระ
          ท่านผู้เกิดวันอังคาร หรือเดือน ๗-๑ (อ้าย) ได้แก่มนุษย์ขี่ม้าสินธพ ท่านว่าผู้นั้นมักโชคดีเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติต่างภาษา เป็นข้าราชการ หรือนักธุรกิจ จะได้รับเชิญเดินทางไปต่างแดน จะมีทรัพย์สินเงินทองมาก รับราชการจะก้าวหน้ารวดเร็ว
            ท่านผู้เกิดวันพุธ หรือเดือน ๘ -๑ (ยี่) ได้แก่ คู่ผัวเมียกำลังทะเลาะกัน ท่านว่าผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนก็เพราะปากหรือคำพูดของตนเอง ทำราชการมักโต้เถียงกับเจ้านาย ไม่ค่อยได้เลื่อนยศไม่ก้าวหน้าค้าขายปานกลาง มักมีศัตรูไม่ว่าจะไปอยู่ถิ่นฐานบ้านเมืองใด
            ท่านผู้เกิดวันพฤหัสบดี หรือเดือน ๙-๓ ได้แก่ เด็กขี่วัว ท่านว่าผู้นั้นจะได้ดี ทำมาค้าขายหรือรับราชการจะก้าวหน้าก็ด้วยลำแข้งตนเอง เมื่อน้อยจะลำบากทั้งกายและใจ เมื่อเติบใหญ่จะมีความสุขประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและธุรกิจติดต่อ ยิ่งแก่ตัวยิ่งสบาย
             ท่านผู้เกิดวันศุกร์ หรือเดือน ๑๐-๔ ได้แก่ มนุษย์ขี่พระยานาคราช ท่านว่าผู้นั้นจะมีนิสัยใจคอโหดเหี้ยม โกรธง่าย เจ้าอารมณ์ ถีออำนาจตนเอง มีมานะทิฐิ ขณะมีอำนาจวาสนา มักจะมีคนเกรงขาม พอสิ้นอำนาจ หาคนจะเหลียวแลไม่มีแม้แต่ญาติมิตรตนเอง
                      สวัสดีครับท่านผู้อ่านก็ขอพิจารณาพอเป็นแนวทางของแต่ละคนไปถ้าต้องการดูดวงโคราชแบบตำราพระอาทิตย์ก็ขอเชิญติดต่อตามหน้าเว็ปได้นะครับสวัสดีครับ
ด้วยความเคารพ/ดูดวงโคราช
ขอบคุณตำราพรหมชาติ
พ.ยินดี
๒๘ ส.ค.๖๒

                                                                                         ดูดวงโคราช