Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ดูดวงโคราช/อาจารย์ไม่เชื่อศิษย์                                                                     ดูดวงโคราช
                                                              
                                                              อาจารย์ไม่เชื่อศิษย์
               
                 คือในครั้งก่อนโน้น     มีบรุษหนึ่งเป็นผู้เจนจัดในนางเต้นข้ามหอก  ได้ไปเที่ยวแสดงวิชากับศิษย์    อาจารย์นั้นชำนาญเพียงเต้นข้ามหอก ๔ เล่มเท่านั้น     อยู่มาวันหนึ่งเวลาดื่มสุราเมาแล้ว

ให้คนปักหอกเรียงกันไว้ ๕ เล่ม    ว่าจะกระโดดข้าม     ศิษย์จึงห้ามว่า     อย่าเลยอาจารย์     เพราะอาจารย์เคยกระโดดข้ามเพียง ๔ เล่มเท่านั้น    เขาจึงดุลูกศิษย์ว่า     เจ้าไม่รู้จักประมาณความรู้ของเรา  ว่าแล้วก็กระโดดข้ามหอกไปตกลงเล่มที่ ๕ ถูกหอกปักทะลุตัวดิ้นกระแด่ว ๆ อยู่    ศิษย์จึงว่า     ท่านอาจารย์ทำเกินตัวไปเสียแล้ว    ว่าแล้วก็ยกอาจารย์ออกจากหอกไปจัดการรักษา    มาชาติสุดท้ายอาจารย์นั้นได้มาเกิดเป็นพระหัวดื้อรูปหนึ่ง     ศิษย์ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า  จบเรี่องอาจารย์ไม่เชื่อศิษย์ในทุพพจชาดก  เอกนิบาต   เท่านี้
            เรื่องนี้ชีให้เห็นว่า       ขึ้นชื่อว่าหัวดื้อไม่ดีเลย      เมื่อมีผู้พูดถูกเหตุผลก็ควรเชื่อ สนใจดูดวงโคราชตำราพระอาทิตย์คลิก  ไปที่หน้าเว็ป หรือโทร.096-842-3843 ขอบคุณมากครับ

                มาจากหนังสือพระเจ้า ๕๐๐ ชาติ

                                      พ.ยินดี
                                  ดูดวงโคราช