Follow by Email

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ดูดวงโคราช/แก้หนักให้เป็นเบา
                            ดูดวงโคราช/แก้หนักให้เป็นเบา
               
            คือในครั้งก่อนโน้น     มีชาวนาคนหนึ่งไปทำนาที่บ้านเก่าของเศรษฐีคนหนึ่ง       ซึ่งฝังทองคำแท่งใหญ่ประมาณเท่าขายาวศอกไว้แห่งหนึ่ง  เมื่อชาวนาคนนั้นไถนาไปถึงที่นั้น       ไถก็ไปโดนแท่งทองเข้าจนหยุดกึก 
ชาวนาคนนั้นเข้าใจว่าโดนก้อนหิน     จึงวางทางไถไปขุดดู พอพบเหมือนกับก้อนหินก็ลากขึ้นมาพอลากขึ้นมาพ้นน้ำจึงรู้ว่าแท่งทองคำ    จึงคิดว่าจะแบกไปบ้านยกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น     ครั้นทิ้งไว้ก็กลัวคนอื่นจะมาเห็นไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อคิดไปคิดมา     จึงนึกขึ้นได้ว่าเราจะแบ่งทองคำนี้ออกเป็น ๔ ส่วนคือจะขายกินส่วนหนึ่ง จะเก็บไว้ส่วนหนึ่ง    จะลงทุนส่วนหนึ่ง    จะทำบุญส่วนหนึ่ง    พอคิดได้อย่างนี้ก็ยกแท่งทองคำนั้นขึ้นได้เหมือนกับของเบา     เมื่อไปถึงบ้านก็แบ่งออกเป็นสี่ส่วนตามที่คิดไว้          มาชาติสุดท้ายชาวนาผู้นั้นก็ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้า         จบเรื่องแก้หนักให้เป็นเบาในกาญจนักขันธชาดกเอกนิบาต
            เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า         เมื่อเกิดหนักใจในเรื่องใดควรคิดหาอุบายแก้ให้เบาลงในเรื่องนั้นจึงจะเป็นการดี ครับขอเชิญผู้อ่านสนับสนุนเว็ปไซต์ดูดวงโคราชด้วยการคลิกชมโฆษณาและถ้าสนใจดูดวงโคราชตำราพระอาทิตย์ก็คลิกที่ไปที่เว็ปไซต์ ท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านทุกคนโชคดีนะครับ


มาจากหนังสือพระเจ้า๕๐๐ชาติด้วยความเคารพ

                              พ.ยินดี
               ดูดวงโคราช/ตำราพระอาทิตย์