Follow by Email

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ดูดวงโคราช/โคนันทิวิสาลดูดวงโคราช/โคนันทิวิสาล
               คือในคร้ั้งก่อนโน้น  มีพราหมณ์ผู้หนึ่งเลี้ยงลูกโคด้วยความรักเหมือนกับบุตรให้กินข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นเหมือนมนุษย์   ให้ชื่อว่าโคนันทิวิสาล เมื่อโคนันทิวิสาลโตขึ้นก็มีกำลังยิ่งกว่าโคอื่น ๆ 
โคนันทิวิสาลนั้นคิดจะหาทางตอบแทนคุณพราหมณ์นั้นอยู่เสมอ       อยู่มาวันหนึ่งโคนันทิวิสาลจึงบอกพราหมณ์ว่า ท่านจงไปขอพนันกับโควินทกะเศรษฐีว่าโคของเราอาจลากเกวียน ๑๐๐ เล่ม  อันเต็มไปด้วยกรวดทรายได้ ถ้าเศรษฐีไม่เชื่อจงขอพนันด้วยทรัพย์พันตำลึงพราหมณ์ก็ไปกระทำตามคำของโคแล้ว     กลับมาบรรทุกกรวดทรายให้เต็ม ๑๐๐ เล่ม เกวียนผูกเกวียนติดกันไว้แล้วให้โคนันทิวิสาลอาบน้ำเจิมด้วยแป้งหอม ๕ แห่ง  เอาพวงมาลัยสวมให้ที่คอแล้วจูงไปเทียมเกวียนเล่มหน้าครั้นแล้วพราหมณ์ก็ขึ้นนั้งบนเกวียน       ยกปะฎักขึ้นทำท่าเหมือนจะแทงพร้อมกับกล่าวคำหยาบออกไปว่า    เฮ็ยโคโกงโคขี้เกียจเจ้าจงลากเกวียนไปเดี๋ยวนี้     เมื่อโคนันทิวิสาลได้นั่งก็ไม่พอใจจึงยืนนิ่งเสีย    พราหมณ์ก็หนี้เศรษฐีเสียทรัพย์ไป     พันตำลึงแล้วก็ปล่อยโคไป     เมื่อโคไปเที่ยวหากินจนกระทั่งเย็นกลับมาเห็นพราหมณ์นอนซบเซาอยู่ก็นึกเอ็นดู     จึงบอกให้ไปขอพนันใหม่เป็นทรัพย์สองพันตำลึง     แต่สั่งว่าอย่าพูดคำหยาบอีก     เมื่อพราหมณ์ไปขอพนันใหม่ได้แล้ว    ก็นำโคนันทิวิสาลขึ้นเทียมเกวียนแล้วขึ้นนั่งบนเกวียนเอามือลูบหลังโคแล้วว่า    ลูกเอ๋ย    เจ้าจงลากเกวียน ๑๐๐ เล่มนี้ไป  จงช่วยพ่อ    เมื่อโคนันทิวิสาลได้ฟังก็เกิดกำลังใจ     ลากเกวียน ๑๐๐ เล่มนั้นไปได้     ทำให้พราหมณ์ชนะเศรษฐีได้ทรัพย์ ๒ พันตำลึงแล้วกลับไป       มาชาติสุดท้ายพราหมณ์นั้นได้มาเกิดเป็นพระอานนท์    โคนันทิวิสาลได้มาเกิดเป็นพุทธเจ้าจบเรื่องนี้  นันทิวิสาลชาดกเอกนิบาตเท่านี้
               เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าคนเราย่อมมีวาจาเป็นสำคัญ      ควรอ่อนหวานไว้เป็นการดี  มีสุภาษิตว่าอ่อนหวานวาจกแจ้ง จับใจนะเฮย  อ่อนโอฐสุจริตลิ้นเล่ท์เนื้อ  เจือทอง  ดังนี้.
                 สวัสดีครับท่านผู้อ่านผมประสงค์ให้ท่านได้สาระคติธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าลืมคลิกชมโฆษณาฟรีเพื่อสนับสนุนผู้พิมพ์ และถ้าสนใจดูดวงโคราชตำราพระอาทิตย์เชิญคลิกที่ ติดต่อดูดวงโคราชหน้าเว็ปไซต์ ได้นะครับท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านทุกคนมีความสุขและโชคดีนะครับสวัสดีครับ


มาจากหนังสือพระเจ้า๕๐๐ชาติ

พ.ยินดี
ดูดวงโคราชตำราพระอาทิตย์