Follow by Email

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ตำราปลูกต้นไม้/ดูดวงโคราชตำราการปลูกต้นไม้/ดูดวงโคราช
               
            สวัสดีครับวันนี้ผมไม่ได้มาพาผู้อ่านมาดูดวงโคราชตำราพระอาทิตย์ แต่จะแนะนำการปลูกต้นไม้ตามตำราของท่านโหราจารย์ สอนกันสืบๆมาว่า ในการปลูกพืชพันธ์ุธัญญาหาร ท่านให้ทำตามนี้เถิด

              วันอาทิตย์ ท่านให้ปลูก ต้นขิง ข่า ตะไคร้ เผือก มัน หรือพืชลักษณะที่ให้หัว หรือเง่า
              วันจันทร์   ท่านให้ปลูก ต้นแมงรัก ผักกาด โหระพา หรือพืชที่ให้ใบเป็นของนำมาปรุงอาหารได้
             วันอังคาร  ท่านให้ปลูก  ต้นไม้จำพวกเป็นเครือ  เถาพืชเลื้อยเช่นตำลึง  แตงโม น้ำเต้า แตงร้าน เป็นต้น
              วันพุธ  ท่านให้ปลูก  ต้นไม้ที่ให้ดอกปรุงอาหาร  หรือบูชาพระ  เช่น  พันธ์ุไม้ดอก นานาชนิด
         วันพฤหัสบดี  ท่านให้ปลูก  ต้นไม้ที่ให้ฝัก และรวง เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว ถั่วเหลือง เป็นต้น
              วันศุกร์   ท่านให้ปลูก  ต้นไม้ที่ให้ผล เช่น มะม่วง ส้ม ฝรั่ง ละมุด ลางสาด ลิ้นจี่ ทับทิม เป็นต้น
              วันเสาร์  ท่านให้ปลูก  ต้นไม้ยืนต้นที่ให้คุณทั่วไป
              ถ้าจะปลูกพืชดังกล่าวมาแล้วนั้น  ท่านให้เลือกเวลาปลูกดังต่อไปนี้คือ.-
              ถ้าปลูกตอนเช้า             ท่านว่า            ปลูกเอาผล
              ถ้าปลูกตอนสาย                 "                 ปลูกเอาลำต้น
              ถ้าปลูกตอนสายแก่            "                 ปลูกเอาใบ
              ถ้าปลูกตอนเย็น                 "                 ปลูกเอาเง่าและหัว แล.
          ครับช่วงนี้ต้นเดือน พ.ย.๖๒    ก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วถ้าท่านผู้อ่านจะนำตำรานี้ไปปลูกก็จะดีเช่นปลูกต้น แมงรัก ผักกาด กระเพราะ ไว้ทำกับข้าวช่วยประหยัดเงินดีต่อสุขภาพ และถ้าผู้อ่านอยากรู้ว่าสุขภาพของท่านเป็นอย่างไรผมขอแนะนำมาดูดวงโคราชตำราพระอาทิตย์ได้ครับสนใจคลิกไปหน้าเว็ป

             ด้วยความเคารพมาจากตำราพรหมชาติ
                                    พ.ยินดี
                                 ดูดวงโคราช