Follow by Email

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เรื่องมานพผู้เกียจคร้าน/ดูดวงโคราช

 


              มีต้นเหตุมาว่า     พระติสสะเกียจคร้านเจริญสมณะธรรม    พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงเรื่องอดีตให้ฟังว่า       ในคร้้งก่อนโน้นมีอาจารย์ทิศาปาโมกข์อยู่คนหนึ่งมีศิษย์ ๕๐๐ คน      อยู่ในเมืองตักกสิลาอยู่มาวันหนึ่งพวกศิษย์ได้พากันออกไปหาฟืนในป่า    มีศิษย์ผู้เกียจคร้านคนหนึ่ง   ไปนอนหลับอยู่ใต้ต้นกุ่มด้วยคิดว่านอนตื่นขึ้นจึงจะหาฟืน         พอตื่นขึ้นก็เห็นพวกเพื่อนได้ฟืนพอแล้วจึงรีบลุกขึ้นปีนต้นกุ่ม         เหนี่ยวกิ่งกุ่มกิ่งหนึ่งมาเต็มแรง      พอกิ่งกุ่มนั้นหักอึกข้างหนึ่งก็กระดกถูกตานั้นแตก      ก็กุมตาข้างหนึ่งลงจากต้นกุ่มวิ่งตามพวกเพื่อนไป         
เมื่อไปถึงอาจารย์ ๆ    ก็ติเตียนด้วยคำต้าง ๆ   แล้วกล่าวว่าผู้ใดทำสิ่งที่ควรทำก่อนในภายหลัง       ผู้นั้นย่อมเดือดร้อนเหมือนกับมานพหักกิ่งกุ่มนี้        มาชาติสุดท้ายมานพนั้นก็ได้มาเกิดเป็นภิกษุองค์หนึ่งที่เกียจคร้านไม่ตั้งใจเจริญธรรมกับเพื่อนฝูง          พอเห็นเพื่อนฝูงได้สำเร็จธรรม            จึงพยายามเกินไปจนถึงกับยืนพิงกระดานหลับไปพอพลิกตัวก็ล้มลงกระดูกขาหักร้อนถึงเพื่อนฝูง      ส่วนอาจารย์ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า        จบเรื่องมานพเกียจคร้านในกรุณาชาดก   เอกนิบาตเท่านี้
               ในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่า      ความเกียจคร้านไม่ดีเลย    ไม่ว่าเกียจคร้านทางไหนไม่ดีทั้งนั้น        แต่มีข้อควรจำอย่างยิ่งอยู่ว่า        สิ่งใดควรทำก่อนก็ต้องรีบทำเสียก่อน      อย่ารอทำทีหลัง

                                                     ด้วยความเคารพนำมาจากหนังสือพระเจ้า ๕๐๐ ชาติ
                                                                                พ.ยินดี
                                                                   ดูดวงโคราชตำราพระอาทิตย์