Follow by Email

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

เรื่องผู้เคยชอบกันมาในชาติก่อนก็ชอบกันอีก

 

 เรื่องผู้เคยชอบกันมาในชาติก่อนก็ชอบกันอีก

             คือในครั้งก่อนโน้นมีลูกสุนัขตัวหนึ่ง    เข้าไปอาศัยกินข้าวอยู่ในโรงพญาช้างทุกวันจนคุ้นกับพระยาช้าง     พญาช้างได้จับลูกสุนัขนั้นชูขึ้นเล่นด้วยอาการต่าง ๆ    บางทีก็เอาขึ้นวางไว้บนหัวของตน     อยู่มาวันหนึ่งมีคนขอลูกสุนัขนั้นไป     นับแต่นันมาพญาช้างก็ไม่จับหญ้าไม่ดื่มน้ำได้แต่นึกถึงลูกสุนัขนั้นอยู่     ควานช้างจึงไปกราบทูลพระเจ้าพาราณสี  ๆ   จึงโปรดให้อำมาตย์ผู้หนึ่งไปพิจารณาดู       เมื่อรู้ต้นเหตุแล้วจึงจึงให้ไปตามลูกสุนัขนั้นมา     พญาช้างจึงกินหญ้ากินน้ำ     มาชาติสุดท้ายลูกุสุนัขนั้นจึงได้มาเกิดเป็นอุบาสกคนหนึ่ง     พญาช้างได้มาเกิดเป็นพระภิกษุองค์หนึ่งซึ่งชอบกันอึก  พระเจ้าพาราณสีได้มาเกิดเป็นพระอานนท์         อำมาตย์ผู้รู้เหตุผลได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า     จบเรื่องนี้อภิณทชาดก  เอกนิบาตเท่านี้

                    เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่า     ความรักความชังกันอย่างแรงกล้า     ย่อมมีมาจากเคยรักเคยชังกันในชาติก่อน ๆ

                    ครับผมก็คิดเหมือนกันว่าคนบางคนเราเห็นแล้วเราก็อยากจะพูดคุยด้วย แต่บางคนเรามองแล้วเราก็ไม่ชอบ มันมีผลมาจากภพชาติที่ผ่านๆ มาของคนเราทุกคนนั่นเอง อีกไม่กี่วันก็ออกพรรษาแล้วขออนุโมทนาบุญกับผู้อ่านทุกคน และขอให้ผู้อ่านทุกคนโชคดีมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทุกคนครับ

ขอบคุณหนังสือพระเจ้า ๕๐๐ ชาติ

พ.ยินดี

๓๐ ก.ย. ๖๓

🙏